Digital Marketing 4.0 Thực Chiến

Công ty: Tatiland. Chức vụ: Sales BĐS.

Công ty: An Nam -Smart Solutions Provider. Chức vụ: Founder and CEO.

Công ty: Vietnam Freelancer Tour Guide. Chức vụ: Tour Guide.

Công ty: Xưởng Mộc TP - Đà Lạt. Chức vụ: Sales.

Công ty: Công Ty TNHH TMDV Mỹ Phẩm ViJully Natural. Chức vụ: Kinh doanh mỹ phẩm.